Komitet Wyborczy Wyborców

Przyszłość

Razem dla gminy Zator

Naszym celem jest lepsza przyszłości dla naszego miasta i naszej gminy. Chcemy działać i pracować przede wszystkim dla mieszkańców, z myślą o mieszkańcach i razem z nimi, po to, by gmina Zator stała się harmonijnie rozwijającym się miejscem do życia, pracy, rozwoju i wypoczynku.

Jesteśmy otwarci na dialog i gotowi podjąć wszelkie działania, które przyczynią się do dobrobytu naszej społeczności

Nasz kandydat na
Burmistrza Zatora

Tomasz Wieliczko

Co jest dla mnie
ważne?

Dla mnie, najważniejszy jest człowiek.

Stawiam na politykę otwartych drzwi, która zakłada bliski kontakt i dialog z mieszkańcami.

Chcę być tu dla Was, gotowy wysłuchać Waszych potrzeb i pomóc w rozwiązywaniu problemów.

Razem, tworząc otwartą i zaangażowaną społeczność, możemy osiągnąć jeszcze większe sukcesy.

Program wyborczy 10R

„Utworzymy publiczny żłobek!”
 1. Reorganizacja

  podstawowej opieki zdrowotnej w gminie. Łatwiejszy dostęp i skrócenie czasu oczekiwania na wizyty lekarskie oraz rozszerzenie zakresu usług medycznych.

 2. Ruch drogowy

  Wsparcie budowy południowej OBWODNICY ZATORA i projektu jej wschodniej części oraz modernizacja dróg wraz z budową, parkingów, chodników i ścieżek rowerowych.

 3. Rozbudowa

  publicznej infrastruktury edukacyjnej.
  Utworzenie GMINNEGO ŻŁOBKA, zapewnienie wszystkim miejsc w przedszkolach oraz wsparcie rozwoju edukacji dzieci i młodzieży.

 4. Rewitalizacja

  CENTRUM ZATORA – atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni historycznego obszaru miasta.

 5. Remont dworca

  wraz z nadaniem mu nowej funkcji. Rozpoczęcie m.in. funkcjonowania dziennego Domu Seniora oraz Muzeum Ziemi Zatorskiej.

 6. Rozwinięcie

  kompleksowego systemu ulg i zniżek poprzez wprowadzenie KARTY MIESZKAŃCA.

 7. Rewolucyjne inicjatywy

  „BŁONIA, GMINNE KĄPIELISKO I MIEJSKA PLAŻA”
  wsparcie dla pomysłów na nowe przestrzenie dla aktywnego wypoczynku.

 8. Rozwój gminnej komunikacji

  regularne połączenia z sołectwami, budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy wyremontowanym dworcu.

 9. Reforma sytemu mieszkalnictwa

  BUDOWA MIESZKAŃ komunalnych.

 10. Równe szanse

  Obiektywny i sprawiedliwy system wsparcia organizacji pozarządowych.

Mój zespół

Okręg nr 1 Osiedle Centrum
Magdalena Rybak

W Zarządzie Osiedla Centrum, którego jestem przewodniczącą, chcę być blisko Was. Ważne, abyście mogli mówić o swoich potrzebach i realizować swoje pomysły na rozwój naszej wspólnoty. Jako radna, zawsze będę słuchać i wspierać mieszkańców, bo naszym celem jest poprawa jakości życia w mieście.

Okręg nr 2 Osiedle Bugaj
Tomasz Mrowiec

Będę starał się wykorzystać nowoczesne technologie i stworzyć przyjazne środowisko, które pomoże rozwijać lokalną społeczność. Mam plany na wprowadzenie nowatorskich projektów, które pomogą w rozwoju i modernizacji naszej miejscowości. Moje doświadczenie w pracy dla samorządu i w firmie IT będzie mi w tym pomocne.

Okręg nr 3 Osiedle Królewiec
Katarzyna Jabcoń

Będę starała się wprowadzać nowoczesne metody nauczania oraz rozwijać ofertę kulturalną, aby zapewnić uczniom pełny rozwój i inspirujące środowisko do nauki. Jako nauczycielka uważam, że edukacja jest kluczowa dla przyszłości naszych dzieci i młodzieży.

Okręg nr 4 Osiedle Morysina
Barbara Cygan

Będę aktywnie wspierać pasje sportowe mieszkańców i tworzyć inicjatywy, które będą promować zdrowy tryb życia i integrować społeczność lokalną. Morsowanie oraz joga to moje hobby, którymi chciałabym zainspirować naszych mieszkańców.

Okręg nr 5 Osiedle Podlipki
Łukasz Momot

Bezpieczny Zator to dobrze wyposażone i wyszkolone jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, monitoring, system ostrzegania przed zagrożeniami, ale też bezpieczne drogi, chodniki i przejścia dla pieszych. Jestem strażakiem, właśnie dlatego w nowej Radzie Miejskiej chciałbym zająć się przede wszystkim sprawami naszego bezpieczeństwa.

Okręg nr 6 Osiedle Podlipki
Tomasz Bulek

Jako osoba obecna na co dzień w naszej gminie, dostrzegam problemy związane z infrastrukturą, takimi jak drogi, chodniki i oświetlenie. Zobowiązuję się do poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców poprzez modernizację tych obszarów.

Okręg nr 7 Sołectwo Graboszyce
Gabriela Wojtyła

Jako magister inżynier budownictwa, posiadam dogłębną wiedzę w zakresie inwestycji, rozbudowy, oraz tworzenia niezbędnej infrastruktury. Jednocześnie, będąc oddaną wnuczką, doskonale znam potrzeby seniorów naszej gminy. Dodatkowo, jako wyczynowy sportowiec, pragnę propagować aktywność fizyczną wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Moim celem jest inspiracja do zdrowego stylu życia oraz troska o zwiększony dostęp do wydarzeń kulturalnych zlokalizowanych w sołectwie.

Okręg nr 8 Sołectwo Grodzisko
Katarzyna Kajdas

Jako księgowa zadbam o przejrzyste i celowe wydatkowanie środków publicznych, rzetelnie, w zgodzie z przepisami, jednocześnie jako mama będę dążyć do rozszerzenia opieki zdrowotnej dla dzieci, aby zapewnić im najlepsze warunki rozwoju i bezpieczeństwo.

Okręg nr 9 Sołectwo
Laskowa-Trzebieńczyce
Joanna Bałys-Warzecha

Jednym z moich celów jest zajmowanie się kwestią wykluczenia transportowego mieszkańców naszych wsi. Chciałabym aktywnie wspierać politykę senioralną i przeciwdziałać izolacji mieszkańców. Będę dążyć do tworzenia warunków sprzyjających zdrowemu, aktywnemu i mobilnemu stylowi życia seniorów, uznając to za priorytetową sferę mojej działalności.

Okręg nr 10 Sołectwo Łowiczki
Edyta Najduch

Jako kierownik zespołu do spraw rozliczeń i finansów pomogę w efektywnym zarządzaniu budżetem gminy oraz monitorowaniu wydatków i dochodów. Moja wiedza pozwoli również na opracowywanie strategii finansowej, która będzie służyła rozwojowi gminy oraz poprawie jakości życia mieszkańców.

Okręg nr 11 Sołectwo Palczowice
Ewelina Koczur

Jako mama dwójki dzieci dla mnie bardzo ważne są zadania związane z ich wychowaniem, edukacją oraz zdrowym żywieniem. Będę dążyć do wzmocnienia programów edukacyjnych oraz poprawy warunków nauki w miejscowych placówkach oświatowych, zapewniając dzieciom solidne podstawy do rozwoju.

Okręg nr 12 Sołectwo Podolsze
Alicja Matuszyk

Mając bliski kontakt z ludźmi, jestem otwarta na słuchanie waszych potrzeb. Będę kierować się dobrem wspólnoty mieszkańców, utrzymywać stałą więź z organizacjami naszej gminy. Razem jako wspólnota mamy moc zmiany naszej gminy na lepsze.

Okręg nr 13 Sołectwo Podolsze
Tomasz Jargus

Jako osoba zawodowo związana z opieką zdrowotną będę zabiegał o poprawę ochrony zdrowia w wielu płaszczyznach. Zaczynając od usprawnienia podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej wpływającej na bezpieczeństwo, jak również budowanie silniejszego i zdrowszego społeczeństwa, poprzez aktywizację sportową.

Okręg nr 14 Sołectwo Rudze
Piotr Sochacki

Dla mnie ważne jest wsparcie organizacji pozarządowych, zwłaszcza Kół Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich, które mają duże znaczenie dla społeczności wiejskich. Chcę działać na rzecz zapewnienia im wsparcia i pomocy w rozwoju, aby mogły aktywnie angażować mieszkańców w życie społeczności wiejskich.

Okręg nr 15 Sołectwo Smolice
Piotr Kubas

Gmina Zator to świetne miejsce na prowadzenie biznesu. Chcę wspierać rozwój lokalnych firm i wprowadzać nowatorskie projekty, które pomogą zwiększyć liczbę miejsc pracy i poprawić standard życia mieszkańców Gminy Zator.

O mnie

Urodziłem się w Zatorze.
Tutaj mieszkam, żyję i pracuję.

Ukończyłem studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od siedemnastu lat zawodowo związany jestem z zatorskim samorządem. Jestem zastępcą kierownika Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia. Wcześniej pracowałem jako kierownik Referatu Rozwoju i Promocji. W swojej pracy zaangażowany byłem i jestem w wiele ciekawych projektów.

W latach 2012 – 2017 pełniłem funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Zatorskiej Agencji Rozwoju, która m.in. udzielała dotacji na rozwój lokalnych przedsiębiorstw w Dolinie Karpia. Jestem jedną z osób, które zaangażowane były w utworzenie Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Od 2018 roku jestem członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zatorze oraz przewodniczącym Komitetu Audytu. Bank Spółdzielczy w Zatorze w tej kadencji Rady może poszczycić się rekordowym w historii zyskiem. W 2022 roku Krakowski Park Technologiczny wyróżnił mnie tytułem „Urzędnik z misją”. Moje zaangażowanie we współprace międzynarodową, pisanie i realizację projektów doceniło także zaprzyjaźnione z Zatorem Berekfürdő. Burmistrz Janos Molnar wręczył mi tytuł Przyjaciela Berekfürdő.

Moją pasją jest muzyka oraz górskie wyprawy. Grałem na sakshornie barytonowym oraz perkusji w Zatorskiej Orkiestrze Dętej, którą cały czas wspieram. Górskie podróże pozwalają poznać ciekawych ludzi, ale przede wszystkim uczą cierpliwości i pokory. Dla mnie Gmina Zator to miejsce, w którym jest wszystko, czego potrzeba do szczęścia. Tutaj można naprawdę cieszyć się życiem – mamy dużo miejsc pracy w rozwijającej się ciągle strefie gospodarczej, mamy piękną przyrodę, mnóstwo miejsc do wypoczynku na świeżym powietrzu. Warto to wszystko rozwijać, szukać nowych priorytetów. Kilka z nich zwarliśmy w naszym programie wyborczym. Do ich realizacji potrzeba pracy, świeżych pomysłów i Waszego zaangażowania. Decyzję o tym, co dalej z gminą Zator podejmiemy 7 kwietnia. W imieniu moich kandydatek i kandydatów oraz swoim proszę Was o głos!

Państwa rekomendacje

Jako Prezes Gminnego Związku LZS z ogromną przyjemnością pragnę wyrazić moje gorące poparcie dla Tomka Wieliczko jako kandydata na burmistrza. Jego zaangażowanie na rzecz rozwoju sportu w gminie jest powszechnie znane i niezaprzeczalne. Dla mnie jest wyjątkowym kandydatem, a jego wybór na burmistrza będzie krokiem w stronę pozytywnych zmian i rozwoju naszej gminy.

Franciszek Śmiech
Prezes LZS Gminy Zator
Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej

Chciałbym z całą pewnością wyrazić swoje serdeczne poparcie dla Tomasza Wieliczko jako kandydata na stanowisko burmistrza. Tomasz to człowiek rzetelny i sumienny. Jego oddanie dla pracy publicznej oraz godne podejście do obowiązków widać każdego dnia. Jego zaangażowanie i determinacja nie tylko podczas kampanii wyborczej są godne podziwu, a jego otwarty sposób komunikacji z mieszkańcami sprawiają, że jest odpowiednim kandydatem na stanowisko burmistrza.

Kazimierz Stachura
Sołtys Łowiczek

Z radością pragnę wyrazić gorące poparcie dla kandydata na burmistrza Tomka Wieliczko. Jako Sołtys Graboszyc, znam go jako osobę oddaną społeczności i gotową do działania. Tomasz to osoba, której troska o bezpieczeństwo i dobro naszej gminy jest niewątpliwa. Jestem przekonany, że jako burmistrz będzie kontynuował swoją misję służenia mieszkańcom Gminy z takim samym zapałem i oddaniem. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców do udzielenia poparcia dla Tomasza Wieliczko w nadchodzących wyborach. Jego wybór na stanowisko burmistrza będzie krokiem naprzód w budowaniu jeszcze lepszej i bezpieczniejszej gminy.

Józef Semik
Sołtys Graboszyc

Tomek to wspaniały kolega, ale i fachowiec w każdym calu. Na co dzień wnosi do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zatorze nadzwyczajną wiedzę oraz doświadczenie, które są nieocenione dla rozwoju naszej instytucji finansowej.

Jego zaangażowanie w podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących strategii i rozwoju banku, a także jego umiejętność analizy sytuacji finansowej, są godne podziwu. Tomasz jest nie tylko kompetentnym fachowcem, ale także osobą zintegrowaną z zespołem, co dodatkowo wspiera naszą współpracę.

Jego obecność w naszym gronie przyczyniła się niewątpliwie do historycznego sukcesu Banku Społecznego w Zatorze.
Zdecydowanie polecam Tomasza Wieliczko jako kandydata na burmistrza Zatora i życzę dalszego rozwoju. Trzymam kciuki!

Andrzej Grzyb
Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zatorze